Tên Sản Phẩm: Ngọc Nephrit thô

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Xanh

Độ tinh khiết

Không trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Brazil