Tên Sản Phẩm: Ngọc bích đỏ (Japer đỏ) thô

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Trọng lượng

Nhiều

Kích thước

Nhiều

Hình dáng

Đa dạng

Color

Đỏ

Xuất xứ

Brazil