Tên Sản Phẩm: Ngọc nephrit thô 12

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Xanh

Độ tinh khiết

Bán trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều