Tên Sản Phẩm: Ngọc nephrit thô

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Xanh lục

Độ tinh khiết

Bán trong

Trọng lượng

Nhiều

Kích thước

Nhiều

Hình dáng

Đa dạng

Xuất xứ

Canada