Tên Sản Phẩm: Đá mắt hổ thô

Danh mục:
Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Vàng

Độ tinh khiết

Bán trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều