Tên Sản Phẩm: Aventurin thô

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Trọng lượng

Nhiều

Kích thước

Nhiều

Hình dáng

Đa dạng

Color

Xanh lục

Độ tinh khiết

Bán trong

Xuất xứ

Brazil, Madagascar