Tên Sản Phẩm: Tượng ngọc phỉ thúy

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Xám

Độ tinh khiết

Không trong

Hình dáng

Trụ

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Myanmar