Tên Sản Phẩm: Tượng a di lặc

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Trắng

Độ tinh khiết

Không trong

Hình dáng

Trụ

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Brazil