Tên Sản Phẩm: Tác phẩm Serpentine

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Xanh

Độ tinh khiết

Trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Myanmar