Tên Sản Phẩm: Tác phẩm Onyx

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Trắng

Độ tinh khiết

Không trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Pakistan