Tên Sản Phẩm: Ruby thô 02

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Đỏ

Độ tinh khiết

Bán trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Châu Phi