Tên Sản Phẩm: Phật bà ngọc nephrite

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Xanh

Độ tinh khiết

Trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Khác