Tên Sản Phẩm: Ngọc Solidate

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Tím

Độ tinh khiết

Bán trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều