Tên Sản Phẩm: Mã não xanh 03

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Xanh

Độ tinh khiết

Không trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều