Tên Sản Phẩm: Đá thô blue sodalites 2

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Blue

Độ tinh khiết

Không trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Madagascar