Tên Sản Phẩm: Aventurin thô

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Color

Xanh lục

Độ tinh khiết

Trong

Hình dáng

Đa dạng

Kích thước

Nhiều

Trọng lượng

Nhiều

Xuất xứ

Brazil, Madagascar